Grønefed Andelslandbruk

Me blir fleire, og me bur tettare. Stadig færre har derfor tilgang til jord. Men den gamle draumen om å kunna dyrka sin eigen mat lever likevel vidare. Den er faktisk sterkare i vår tid enn den har vore på veldig lenge. Det er her andelslandbruket kjem inn. Denne geniale konstruksjonen gir to verdiar på same tid: eigendyrka mat og høve til å møta likesinna. Som andelshavar deltek du med eit visst tal timar i felles dyrkingsdugnader. Som løn får du grønsaker, frukt og bær som du sjølv har vore med og dyrka.

Om Grønefed Andelslandbruk

Som andelshavar i Grønefed Andelslandbruk er du aktivt med og byggjer det rikaste økosystemet i naturen, levande mold. Grønefed andelslandbruk skal drivast regenerativt. Ordet kjem frå det latinske «regenerare» og betyr fornying. Natur er evig fornying, og regenerativt landbruk er matproduksjon som fornyar natur. Her er det ikkje pløying, ikkje sprøyting med gift, og heller ikkje bruk av kjemisk produsert næring. I staden blir organisk materiale lagt oppå jorda – slik det skjer i naturen. Kompost og treflis blir omdanna til plantenæring i eit komplekst samspel mellom planterøter og mikroliv, mange fargar, og ei mold full av liv.

Nyheter

Hold deg oppdatert med hva som skjer på Grønefed Andelslandbruk. Her på nyheter vil vi dele informasjon om blant annet andelslandbruket, arrangementer og annen viktig informasjon og inspirasjon. 

Dugnad 20. September

Vi har fått produsert mer kvist til bruk på stier og kompost og begynt å rydde feltet foran orangeriet hvor matskogen skal være. Snart klart

Les mer »

REGENERATIV PUBKVELD

Bli med på historiens første regenerative pubkveld den 14. Oktober !En uformell pubkveld med fokus på regenerativ dyrking i Grønefed og ellers hjemme i hagen.Det

Les mer »

Dugnad, mandag 30.August

Vi har kjøpt inn et stort lass med kompost fra Reve Kompost. Denne skal blandes 50/50 med flis og legges ut på dyringsområdet. Denne kompostjorden

Les mer »

Kommende events

Kommende events

Title of picture

10 mars 2020

Title of picture

10 mars 2020

Title of picture

10 mars 2020