Grønefed Andelshaver søknadsskjema

Grønefed Andelslandbruk er etablert på det som før var skogsmark. Bruket er ei verd for seg sjølv, blant haugar og berg som formar spennande dalar og platå i terrenget. Det skal etablerast eigne opplevingsstiar gjennom området, og dyrkingsareala vert opplyst på mørke kveldar. Dette vert både magisk og unikt!

Er du interessert i å vera med i Grønefed Andelslandbruk? For å bli andelshaver på Grønefed Andelslandbruk må du fylle ut skjemaet her. Du vil deretter bli kontaktet av oss. NB! Du blir ikke registrert andelshaver før etter dette er bekreftet av oss. Utfylling av skjemaet er bare en søknad for å bli andelshaver.