grønefed_95

UTSATT: Oppstart av Grønefed Andelslandbruk 2021

Hei alle!
 
Her kommer en oppdatering angående oppstart av Grønefed Andelslandbruk 2021.
Det har vært stor interesse etter informasjonsmøtet vi hadde 14. mars, og vi gleder oss over mange påmeldte. Vi vil også takke for mange positive innspill og tilbakemeldinger i etterkant av møtet.
 
Nå ble det dessverre en ny runde med strenge restriksjoner grunnet covid-19. Dette gjør den videre jobbingen mot oppstart svært utfordrende. Det er forholdsvis store investeringer som ligger i den kommende oppstartsfasen, blant annet innkjøp av kompostjord og planter. Vi har derfor besluttet at vi ikke vil risikere innskuddskapitalen til andelshaverne når det fortsatt er så stor usikkerhet rundt situasjonen. Av denne grunn utsettes oppstart av Grønefed Andelslandbruk til 2022.
 
Vi håper at flest mulig fortsatt er interessert i å være med neste sesong. Vi ønsker å bruke tiden til å utvikle prosjektet mot neste år, og i enda større grad opparbeide og klargjøre området som skal dyrkes. I den forbindelse hadde det vært ønskelig med noen frivillige «Grønefed-pionérer» som ønsker å bidra til utformingen av området. Dugnadsinnsatsen vil bli belønnet med prisreduksjon for neste sesong. Send en mail til [email protected] om du kan tenke deg å delta på dette.
 
Vi vurderer fortløpende om vi kan avholde noen av de planlagte arrangementene, kursene og pub-kveld!
Vi beklager det inntrufne, men håper dere vil være med i 2022!
 
Med ønske om en god vår,
Hilsen oss i Grønefed.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email